Қателік
  • Берілген бет үшін шаблондар рұқсат етілмеген. Бұл жайт туралы сайт Администраторына хабарлаңыз.

2017 жылға қаржымен қамтамасыз ету бойынша есеп

 

Жуктеу

Бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша шығыстарды 2017 жыл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Жуктеу

Бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша шығыстарды 2016-2018 Жыл

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Жуктеу

01.01.2016 ж. аяқталатын кезеңге қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Жуктеу

31.12.2015 ж. Бюджеттік классификация бойынша шығыстар туралы жиынтық есеп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Жуктеу